دانش تجهیز طب آسا

تجهیز تخصصی مطب دندانپزشکی

معرفی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی

 

 

 

انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور بر آن است تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند متخصصین تجهیزات پزشکـی و با بهره‌منـدی از استـعدادهـا و پتانسیل‌های اعضاء و تعامل سازنده با نهادهای تصمیم‌گیری مرتبط به ارائه خدمات مناسب به حوزه تجهیزات پزشکی کشور پرداخته تا در حفظ و ارتقاء سلامت کشور نقش مؤثر و سازنده ایفا نماید و با توجه به اهداف مندرج در اساسنامه در راستای تأمین نیازهای متخصصین تجهیزات پزشکی خصوصاً اعضای محترم انجمن تجهیزات پزشکی فعالیت نماید.

انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور یک تشکل صنفی و تخصصی است که به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده توسط مؤسسین که در اساسنامه انجمن درج و به تائید کلیه اعضاء نیز رسیده است در سال 1391 تاسیس شده است .

این انجمن نهادی حرفه ای و تخصصی است که در جهت توسعه حوزۀ تجهیزات پزشکی کشور بویژه جایگاه متخصصین این رشته فعالیت نموده و اهداف والا و ارزشمندی را برگزیده و در جهت دستیابی به این اهداف گام خواهد برداشت.

این تشکل غیر تجاری، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است.

انجمن حضور تمامی متخصصین و صاحب نظران این رشته در جمع خود را از اهداف اصلی خود دانسته و این جمع را جایگاهی برای بیان دیدگاه‌های تخصصی و حرفه ای و مطالبات حقوقی و قانونی این صنف دانسته و از تمامی متخصصین و علاقه مندان برای عضویت در این انجمن دعوت بعمل می آورد.

 

ازجمله فعالیت های مهم این انجمن برگزاری دوره های #مسئولین_فنی برای شرکت های تجهیزات پزشکی و برگزاری دوره های آموزشی آزد می باشد .

 

این انجمن دارای دفاتر نمایندگی در شهر های مختلف می باشد .

کلیه حقوق طراحی این سایت در اختیار شرکت دانش تجهیز طب آسا است