دانش تجهیز طب آسا

تجهیز تخصصی مطب دندانپزشکی

اولین همایش سالیانه انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی اردبیل

 

اولین همایش سالیانه انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی اردبیل

اولین همایش سالیانه ، این همایش که با محوریت مهندسی پزشکی و فرصت های شغلی آن برگزار  شد

با همکاری اداره تجهیزات پزشکی استان اردبیل

این همایش با  در سالن کنفرانس بیمارستان امام رضا (ع) استان اردبیل برگزار شد .

 

کلیه حقوق طراحی این سایت در اختیار شرکت دانش تجهیز طب آسا است