شرکت مهندسی پزشکی دانش تجهیز طب آسا

تماس با ما

شرکت آساطب با هدف دانش بنیان شدن و ارائه محصولات و خدمات اصولی و علمی بنا نهاده شده است و پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدام می نماییم که امیدواریم با نظر حق تعالی به آن دست یابیم.