دانش تجهیز طب آسا

شرکت مهندسی پزشکی ( سهامی خاص )

نگهداشت تجهیزات پزشکی

طرح نگهداشت تجهیزات در مطب ها و مراکز درمانی

شرکت مهندسی پزشکی دانش تجهیز طب آسا که از اعضا متخصص و آموزش دیده مهندسی پزشکی برای اولین بار در استان اردبیل می باشد در راستای انجام وظیفه خود و کاهش هزینه های مراکز درمانی و افزایش طول عمر تجهیزات...

کلیه حقوق طراحی این سایت در اختیار شرکت دانش تجهیز طب آسا است