دانش تجهیز طب آسا

شرکت مهندسی پزشکی ( سهامی خاص )

بازاریابی و فروش

ابزار جراحی

ابزارهای خاص طراحی شده جهت اقدامی ویژه در طی یک فرآیند مطلوب در طی عمل جراحی (بمانند اصلاح بافتی و یا بوجود آوردن شرایطی جهت مشاهده آن) می‌باشند. ابزارهای جراحی جهت استفاده در عمل‌های عمومی و خاص، دسته بندی می‌شوند. شرکت...

کلیه حقوق طراحی این سایت در اختیار شرکت دانش تجهیز طب آسا است