دانش تجهیز طب آسا

تجهیز تخصصی مطب دندانپزشکی

روغنکاری سرتوربین های دندانپزشکی

 

روغنکاری سرتوربین های دندانپزشکی :

روغنکاری  به موقع و صحیح سرتوربین های دندانپزشکی باعث افزایش عمر و عملکرد صحیح آنها و کاهش هزینه های مطب دندانپزشکی می شود .

روغنکاری سرتوربین دندانپزشکی

علل خرابی زودرس سرتوربین های دندانپزشکی :

۱.فشار هوای نامناسب بیشتر از استاندارد 2.2 تا 2.4

۲.استفاده از فرز کهنه و تاب برداشته و فرسوده

۳.ضربه خوردن سرتوربین های دندانپزشکی به زمین یا دیگر تجهیزات دندانپزشکی

۴.عدم روغنکاری به موقع 

۵.غوطه ور نمودن سرتوربین های دندانپزشکی درموارد ضد عفونی 

۶.قرار گرفتن در اتوکلاو بدون پوشش  روی هندپیس و توربین علامت(اتوکلاو ایبل) وجود داشته باشد.یعنی قابل اتوکلاو میباشد.

7. عدم روغنکاری  قبل و بعد از اتوکلاو  .

8.عدم خارج نمودن فرز بعد از پایان کار .

باز کردن سوراخ سرتوربین های قبل از روغنکاری :

زمانی که آب سرتوربین قطع شد برای باز کردن سوراخ آب سرتوربین از ابزار آلاتی چون سوند یا سایر ابزار آلات نوک تیز استفاده ننمائید چون سوراخ خروجی آب تغییر زاویه پیدا نموده و آب مستقیما” به سر فرز نخواهد پاشید.

از سوزن های مخصوص همان سرتوربین استفاده شود.

 

اصول روغنکاری سرتوربین های :

از جمله کارهایی که در اصول نگهداشت سرتوربین های وجود دارد روغنکاری سرتوربین های دندانپزشکی می باشد

که باید به موقع و با دقت انجام شود تا بتواند مفید باشد و باعث افزایش طول عمر تجهیزات پزشکی گردد .

سید اسماعیل صفوی مدیرعامل شرکت آسا

به صورت ساده و کاربردی در این ویدیو روش روغنکاری سرتوربین ها را توضیح می دهد.

 

 

                               

 

 

کلیه حقوق طراحی این سایت در اختیار شرکت دانش تجهیز طب آسا است