دانش تجهیز طب آسا

شرکت مهندسی پزشکی ( سهامی خاص )

اولین همایش سالیانه انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی اردبیل

 

اولین همایش سالیانه انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی اردبیل

این همایش که با محوریت مهندسی پزشکی و فرصت های شغلی آن برگزار خواهد شد با همکاری اداره تجهیزات پزشکی برگزار می گردد .

از همه متخصصین در برای حضور در این همایش دعوت می شود .

کلیه حقوق طراحی این سایت در اختیار شرکت دانش تجهیز طب آسا است